Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Hokejová liga Sport Park Liberec

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Kontakt

Organizátor soutěže :    Milan Trojek        731 547 926       trojek@homecreditarena.cz

Administrátor soutěže: Lukáš Kobrle     737 079 667       sales@hotelarena.cz

O soutěži

HOKEJOVÁ LIGA SPORT PARK LIBEREC

STANOVY A HERNÍ ŘÁD

 

  1. SOUTĚŽNÍ SYSTÉM

 

  1. Hracími dny soutěže jsou pondělí a pátek.
  2. Učastníci  soutěže hrají systémem “každý s každým”, v základní části tým odehraje 3 kola.
  3. Hrací doba zápasů je 3 x 20 min. čistého času.

d)Za vítězství v normální hrací době jsou 3 body, za prohru žádný. V případě remízy mají obě družstva po 1 bodu. Dále se pokračuje 3 samostatnými nájezdy a následně pak po 1 nájezdu až do rozhodnutí. Vítěz si připíše další bod za výhru v prodloužení.

e)Pořadí v tabulce pro týmy se shodným počtem bodů je dáno: body ze vzájemných zápasů, skórem ze vzájemných zápasů, rozdílem celkového skóre, větším počtem vstřelených branek, popř. losem.

  1.  Po základní části následuje semifinále Play off, ( 1.vs 4. a  2.vs 3.) na 2 vítězná utkání. Poražení ze semifinále hrají 1 utkání o 3. místo,  vítězové hrají 1 finálové utkání.  V případě nerozhodných výsledků se hraje prodloužení na 5 minut čistého času v režimu “náhlá smrt”, popř. dále se pokračuje 3 samostatnými nájezdy a následně pak po 1 nájezdu až do rozhodnutí.
  2. Termíny zápasů budou oznámeny na webu soutěže, případná změna musí být uvedena nejpozději 7 dní předem. Odložené utkání je nutno odehrát do 14 dnů v náhradním termínu. Každé hrací kolo je termínově určeno dle rozlosování. Každý tým má k dispozici max. 2 změny termínů.

h)Utkání začíná vždy max. 5 min. po stanoveném začátku dle rozpisu.

i)Organizátor zajistí na každý zápas 3 rozhodčí ( 2 na plochu, 1 zapisovatel ). Dále pak ledovou plochu, časomíru, 2 šatny pro hráče a 1 pro rozhodčí.  

j)V případě, že se rozhodčí nedostaví a jedno z mužstev nechce nastoupit, stanoví se nový termín zápasu. Mužstva se ale mohou na místě dohodnout na náhradním rozhodčím ( hráč či trenér z obou mužstev) tato skutečnost se uvede do zápisu před začátkem utkání. Po odehrání zápasu není odvolání proti výsledku a rozhodčímu náleží náhrada za vedení zápasu.

k)Jestliže jeden z týmů nenastoupí k zápasu (dle odst.1, písm. g,h) bude zápas kontumován ve prospěch poškozeného týmu a celek, který se nedostavil, uhradí celou cenu za zápas (pronájem ledu, rozhodčí).

l)V případě 3 kontumačních výsledků jednoho týmu bude tým vyřazen ze soutěže.

m)Utkání nedohrané pro technický problém (osvětlení aj.) je platné po odehrání 2/3 zápasu včetně výsledku dosaženého v době ukončení utkání.

n)Před utkáním musí být řádně vypsán zápis a odevzdány soupisky týmů rozhodčím. Po ukončení utkání oba kapitáni zápis zkontrolují a podepíší.

o)Úprava ledu je vždy po 2. třetině.

 

 

2.HRÁČI

       

a)Soupiska týmu musí být odevzdána min. 14 dní před zahájením soutěže.

b)Soupiska musí obsahovat jméno hráče, datum narození a číslo dresu.  (maximálně 20 hráčů + 2 brankáři )

c)Soupiska může být doplňována do maximálního počtu hráčů i během soutěže, případné změny však musí být oznámeny písemnou formou minimálně 7 dní před zápasem.

d)Tým doloží prohlášení o amatérském statutu hráčů (tzn. bez aktivní registrace v jakékoliv soutěži ČSLH v ČR i v zahraničí) s výjimkou 2 aktivních hráčů nad 30 let na úrovni max. krajského přeboru. Tito hráči musí být v soupisce označeni slovem KRAJ. Účastníci soutěže se jednohlasně dohodli, že TJ Gasservis má povoleny hráče 3.

e)Totožnost hráčů posuzuje rozhodčí z dostupných dokladů.

f)Hráč, který není uveden na soupisce nebo v zápisu, nesmí nastoupit k utkání. V opačném případě bude zápas okamžitě kontumován ve prospěch poškozeného týmu.

g)Každý kontrolovaný hráč, kterého označí navrhovatel musí být na soupisce týmu a na požádání se musí prokázat průkazem totožnosti. V případě porušení (nezjištění totožnosti) je utkání okamžitě kontumačně zrušeno ve prospěch navrhovatele kontroly hráče a proviněný tým uhradí veškeré náklady na utkání.

h)Kontrola hráčů může proběhnout pouze do začátku třetí třetiny. Výjimkou je, pokud hráč nastoupí ve 3. třetině. Při odmítnutí je utkání okamžitě kontumačně zrušeno ve prospěch poškozeného týmu a proviněný tým uhradí veškeré náklady na utkání.

i)Při 3 opakovaných kontumacích kvůli chybné registraci hráče, bude tým vyloučen ze soutěže a všechny jeho odehrané utkání se zruší (včetně statistik).

j)Změny v soupisce lze provádět pouze ve stanoveném termínu, který je v sezóně od 20.12.2016 do 5.1.2017 a nesmí překročit limit 5 hráčů .

k)Každý z hráčů uvedených na soupisce týmu musí za tým odehrát nejméně 5 zápasů v základní části.

l)Brankaři zaregistrovaní na soupiskách jednotlivých týmů mohou po dohodě hrát za jakýkoliv tým.

 

 

3.TRESTY

 

a)Udělování trestů za porušení pravidel při hře se řídí ustanoveními ČSLH a je plně v kompetenci rozhodčích.

b)Trest za zranění protihráče a trest při vyloučení do konce utkání následně přezkoumá disciplinární komise, která určí případné další potrestání viníka.   

c)Při slovní či fyzické inzultaci rozhodčího je hráč okamžitě vyloučen do konce utkání. Dále bude udělena pokuta týmu, za který potrestaný hráč hrál, ve výši 1.000,- Kč. Tato částka bude odečtena z finanční jistiny týmu. Pokud na základě inzultace rozhodčího bude utkání ukončeno, je utkání kontumováno v neprospěch týmu proviněného hráče a zároveň tým uhradí veškeré náklady na utkání.

d)Pokud se kontrolovanému týmu neprokáže porušení některého z ustanovení dle odst.2, bude navrhovateli udělen menší trest.

e)Protest může být podán do 24 hodin po ukončení utkání pouze písemnou formou, a to na adresu organizátora soutěže. 

 

 

4.VÝSLEDKY A STATISTIKY

 

a)Výsledky jednotlivých utkání bude administrátor soutěže zapisovat do přehledů soutěže umístěných na webu do 3 pracovních dní.

b)Dále bude na webu soutěže uváděna statistika počtu vstřelených gólů, asistencí a trestů. 

 

 

  1. FINANCE
  1. Provozní poplatek za soutěž činí za každý tým 3.000,- Kč, vratná finanční jistina činí 3.000,-Kč, tj.celkem 6.000,-Kč. Tuto částku zaplatí účastníci soutěže do 31.srpna 2016.

b)     Cena za každé utkání je: za pronájem ledu 4.400,-Kč, za rozhodčí 1.200,-Kč, celkem  5.600,-Kč.

c)     Všechny výše uvedené částky jsou včetně příslušné sazby DPH.  

d)Pronájem ledové plochy a rozhodčí platí obě mužstva rovným dílem (s výjimkou ustanovení o kontumaci zápasu). Nerozhoduje počet hráčů jednotlivých týmů. Vedoucí každého týmu zaplatí hotově za rozhodčí a pronájem ledu v den utkání na recepci haly.

 

6.OBECNÁ USTANOVENÍ

 

a)Organizátor soutěže :    Milan Trojek        731 547 926       trojek@homecreditarena.cz

Administrátor soutěže: Lukáš Kobrle     737 079 667       sales@hotelarena.cz

b)     Disciplinární komise :    2 rozhodčí z předmětného utkání

                                          Ing. Libor Daněk – sekretář TJ Bílí Tygři (popř. Jiří Kudrna, vedoucí akademie BT)

c)Každý tým doloží před začátkem soutěže doklad o právní subjektivitě (včetně výpisu), dále jméno, nebo jména osob oprávněných jednat ve věcech klubu, kontaktní telefon a mail.

d)Všichni účastníci soutěže jsou povinni se před jejím zahájením seznámit s Návštěvním řádem Sport Parku Liberec.     Více na www.sportparkliberec.  

    

Podpisy zástupců týmů:

a)…………………………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………………….

d)……………………………………………………………………………………………..

e)……………………………………………………………………………………………..

f)……………………………………………………………………………………………..

g)……………………………………………………………………………………………..

h)………………………………………………………………………………………………

Podpisy organizátorů soutěže:

a)Milan Trojek -----------------------------------------------------------------------------------

b)Lukáš Kobrle ………………………………………………………………………………………………….

 

Příloha č.1 – Přehled účastníků soutěže.

Příloha č.2 – Návštěvní řád Sport Parku Liberec                                                                                          Datum: ……………  2016